Het composteren van graszoden

Topgazon is voorstander van het composteren van graszoden. Topgazon kweekt gras op organische wijze. Hierbij houden wij zoveel mogelijk de natuurlijke kringloop van voedingsstoffen en afbraakstoffen in balans. Het composteren van graszoden past goed in deze filosofie en daarom is Topgazon er voorstander van. Mocht u daarom zelf plek hebben om graszoden te composteren, laat dit dan vooral niet na. Een goed alternatief kan zijn om deze te laten composteren door een bekende die een composthoop tot haar of zijn beschikking heeft. Bij de aanleg van een nieuw gazon kan deze van gecomposteerde graszoden afkomstige humusbron namelijk uitstekend als voeding in de bodem worden aangebracht. Waardoor u in het vervolg een nog mooier gazon zult krijgen. Of als het gazon dusdanig is beschadigd kunt u in onze webshop goedkoop nieuwe graszoden kopen.

compost

Waar rekening mee houden?

Graszoden bestaan uit organisch materiaal en zijn daarom goed te composteren. Dit van nature vrij traag verlopend proces waarbij organisch materiaal wordt gerecycled, kan goed uitgevoerd worden door graszoden aan het proces toe te voegen. Bij het composteringsproces van graszoden moet rekening worden gehouden met verschillende factoren. Zo is onder andere de samenstelling van de overige basismaterialen van belang (groente-, fruit- en tuinafval) en ook de vochtigheid, de temperatuur en de aanwezigheid van zuurstof spelen een belangrijke rol. Zijn deze in de juiste balans dan kunt u graszoden uitstekend inbrengen om te composteren.

hoe gaat het in zijn werk?

De eerste stap bij het composteren van graszoden is het aantasten en opbreken van het plantaardige materiaal door bacteriën en schimmels. Deze organismen zijn van nature al op het organische materiaal aanwezig. Doordat zij het organische materiaal af breken en elkaars afbraakproducten voor hun levensprocessen gebruiken, is er sprake van een gesloten kringloop. De graszoden kunnen hierbij uitstekend gelden als organisch materiaal die nuttig zijn in dit composteringsproces. Tijdens dit afbraakproces gebruiken de organismen zuurstof en komt er koolstofdioxide, warmte en water vrij. Het composteren van graszoden kan versneld worden door het optimaliseren van bepaalde omstandigheden bij dit proces. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld een zuurstofrijke, warme (tot 70 graden celsius) en vochtige omgeving ieder de microbiële activiteit in een positieve zin. Bovendien helpen wormen en andere kleine dieren dit proces verder te versnellen, krijgt men compost.