Gazongras dient over het algemeen veel licht te krijgen. Daarom is veel direct zonlicht gewenst. Soms wordt echter het zonlicht tegengehouden door aangrenzende hoge bomen, struiken of muren. In deze gevallen vormt zich niet de gewenste bedekking en worteling van het gras en worden de leemten die ontstaan opgevuld met mos. In deze situaties kan daarom beter gebruik gemaakt worden van speciale grasmengsels, ook wel schaduwgras geheten.

Schaduwgras kan beter groeien in een omgeving met meer schaduw, maar verwacht geen wonderen. In sommige gevallen zullen zelfs mengsels van schaduwgras niet het gewenste resultaat tot stand brengen. Het valt echter in veel situaties wel te proberen en er kunnen relatief voordelig speciale mengsels voor aangeschaft worden.

Premium speelgazon

€ 2,75 per m²

Natuurzoden

€ 3,50 per m²
€ 18,50 per emmer

Speelgazon graszoden

€ 2,55 per m²

Schaduwgazon

Schaduwgras dient anders onderhouden te worden. Schaduwgras (bijvoorbeeld Roodzwenkgras, Gewone Struisgras en Ruwbeemdgras) houden in schaduwrijke gebieden vaak wel stand. Deze dienen echter te allen tijde niet te kort gemaaid te worden (minimaal op 5 centimeter hoogte). Het grasmaaien hoeft ook maar eens in de twee tot drie weken plaats te vinden. Verwijder na het maaien altijd het maaisel van het schaduwgras en zaai indien nodig na.

Daarnaast dient schaduwgras niet of niet al te veel bemest te worden. Tenslotte moet schaduwgras (dat veelal oppervlakkig wortelt) wanneer het in de regenschaduw van een gebouw staat of van een struik die wortelt in hetzelfde gebied als het gras, bij beginnende verwelking heel intensief beregend worden (20 liter/m2).

Alternatieven schaduwgazon

Gras heeft net als alle andere planten een bepaalde hoeveelheid licht nodig voor de stofwisseling. Schaduwgras kan in sommige gevallen uitkomst bieden, maar soms kan er beter voor een alternatief gekozen worden. Topgazon benoemd hieronder enkele goede alternatieven voor als uw schaduwgras ook niet het gewenste resultaat biedt:

Pad aanleggen

U kunt stapstenen of een kiezelpad neerleggen wanneer u uw schaduwgazon veel beloopt.
Deze plekken worden namelijk altijd slecht.

Bodembedekkers

U kunt bodembedekkers planten op schaduwrijke plekken die niet worden belopen.
Deze schaduwminnende vaste planten vormen een prima alternatief in deze situatie.

Uitdunnen of verwijderen

U kunt tenslotte (in sommige gevallen) ook zorgen voor meer licht. Wanneer dit mogelijk is, moet u hiervoor aangrenzende bomen en struiken uitdunnen of enkele exemplaren verwijderen.

Schaduwgazon kopen

Schaduw graszoden kopen? Als u de laatste optie uitvoert, kan het zijn dat uw gazon ook geschikt wordt voor andere grasmengsels of graszoden dan schaduwgras. Twijfelt u hierover? Stuur ons dan een mail of bel ons met een beschrijving van uw situatie. Wij bepalen dan samen met u of uw grond goed geschikt is voor de hoge graszodenkwaliteit van Premium graszoden of Speelgazon graszoden en of Natuur graszoden. Of lees meer over speelgazon of sportgazon.

Neem contact met ons op