Handleiding graszoden leggen

Handleiding graszoden leggen: Zelf een groen, kant en klaar nieuw gras gazon leggen

Het leggen van graszoden

Een gazon legt u, of laat u leggen voor (vele) jaren. Om de aanleg van een gazon tot een succesvol resultaat te brengen is een juiste uitvoer van de werkzaamheden van belang. Neem hiervoor de tijd en ga zeker niet gehaast te werk. In deze handleiding kunt u stap voor stap lezen wat er voor nodig is om een mooie (natuurlijke) grasmat aan te leggen en hoe u deze vervolgens kunt onderhouden. Door de gegeven tips van Topgazon weet u zeker dat u met deskundige inzichten aan de slag kunt.

Topgazon bodemservice

Voordat u begint met de aanleg van uw gazon, kunt u vrijblijvend en kosteloos een grondmonster naar Topgazon sturen om deze te laten analyseren. Zo krijgt u waardevolle informatie over de bodemsituatie te weten en krijgt u een goed bemestingsadvies op basis van onze organische meststof. Hierdoor kunt op een gemakkelijke manier voorkomen dat u na verloop van tijd niet een optimaal gazon tot uw beschikking heeft.

Aanleg van gazon; let op wekelijks maaibeurt

Een gazon is een centraal onderdeel van uw tuin en daardoor vergt het de nodige planning om dit mooi aan te leggen. Hierbij moet u bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat het gazon regelmatig gemaaid moet worden. Hierdoor moet het gazon goed toegankelijk zijn en goed bewerkt kunnen worden met de grasmaaier. Door struiken en bomen zoveel mogelijk aan de buitenkant van uw gazon te plaatsen, kunt u het grasveld gemakkelijk onderhouden. Bomen en struiken die op uw gazon staan maken uw wekelijkse maaibeurt namelijk aanzienlijk lastiger. Mocht u toch begroeiing op uw grasveld willen, dan kunt u het beste er voor zorgen dat deze in ’eilanden’ geplaatst worden waar meerdere planten bij elkaar kunnen groeien. Dergelijke ’eilanden’ zijn gemakkelijker te omzeilen met de grasmaaier en kunnen een mooi effect geven.

Randen van gazon afbakenen

Om er voor te zorgen dat de verschillende begroeiingen niet in elkaar overlopen, is het verstandig randen om uw gazon te leggen. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunt u bijvoorbeeld een rij klinkers om uw gazon aanleggen. Of een metalen band (wortelbegrenzer) onder uw grond aanbrengen die de verspreiding van de begroeiing tegengaat. Voor gemakkelijk onderhoud kunnen de randen het beste even hoog zijn als uw gazon. Zo voorkomt u vervelende capriolen tijdens een maaibeurt.

Afmetingen graszode

 • 1 graszode is 1 m²
 • 1 graszode is 250 cm lang, 40cm breed en is ongeveer 1,5 cm dik
 • Het gewicht van 1 graszode is circa 13 tot 18 kg
 • De houdbaarheid van de aangeleverde graszoden is maximaal 2 dagen in de zomer tot 4 dagen in de winter
 • Graszoden belading tot 50 m² per pallet. (pallet blijft op locatie achter)

Stap 1 graszoden leggen; grondbewerking, nieuw gazon

graszoden leggen stap 1 graszoden leggen stap 2 graszoden leggen stap 3
Hoe maak ik mijn grond klaar voor een mooi strak groen gazon? In het geval u in uw tuin al een oud gazon heeft dat vervangen dient te worden, kunt u dit het best eerst verwijderen met een graszodensnijder of spade. Vervolgens kunt u de grond omspitten om lucht in de bodem te krijgen. In alle gevallen dient u er eerst voor te zorgen dat onkruid, vuil en puin uit de grond is verwijderd. Voor het egaliseren is het namelijk nodig dat de grond geen harde puinstukken bevat. Daarnaast kan ook onkruid dat niet uit de grond is verwijderd later uw gazon ontsieren.

Zuurgraad van de bodem bepalen

Een eerste vereiste voor een geslaagde aanleg van een gazon is een ideale zuurgraad (pH) van de bodem. Door natuurlijke verzuring van gronden is de zuurgraad (pH) veelal te laag (= te zuur). Op een zure grond zullen de volgende problemen in het jonge gazon ontstaan:

 • remming van de opname van voedingsstoffen;
 • schrale grasgroei en gele graskleur;
 • versnelt ontstaan van mos groei.

De zuurgraad (pH-waarde) wordt verhoogd (hierdoor wordt de grond dus minder zuur) met kalk.  Dit stimuleert daarnaast ook het aanwezige bodemleven. Wanneer u een kalk met magnesium toedient, zorgt dit tevens voor een diep groene graskleur.

Optimale bodemstructuur aanbrengen

De aanleg van een gazon is het ideale moment om de structuur van de grond in orde te brengen. Daarnaast kunt u voldoende en geschikt organisch materiaal in brengen als humusbron. Voor het leggen van graszoden is het noodzakelijk dat de grond goed losgemaakt is. Graszoden hebben namelijk een losse grond nodig om goed te kunnen wortelen. Een losse en korrelige grond is daarnaast ook handig bij het egaliseren van uw tuin voordat de graszoden gelegd worden. De (motor)frees is hierbij een erg nuttig gereedschap. Dit kan echter alleen bij geringe begroeiing. Een dichte begroeiing kunt u beter eerst verwijderen. Hierbij is het van belang dat u de grond overal even diep los maakt. Dit zorgt er voor dat de grond later gelijkmatig blijft.

Problemen die kunnen ontstaan door slechte bodemstructuur
Talrijke problemen in jonge gazons zijn terug te brengen naar een slechte bodemstructuur:

 • slechte drainage van overtollig regenwater;
 • dichtslempen van de toplaag en plasvorming;
 • zuurstofgebruik in de wortelzone;
 • een verarmd bodemleven en slechte beworteling;
 • slechte grasgroei zonder dichtgroeien van de grasmat;
 • ontstaan van mos groei

De oplossing van Topgazon: maak diepere, ondoordringbare grondlagen goed los, zorg voor een voldoende dikke toplaag en zorg voor voldoende humus in de grond door het toevoegen van geschikt organisch materiaal.

Egaliseren van de grond, de juiste werkwijze

Een goed geëgaliseerde en aangedrukte ondergrond, is de basis voor lang plezier van uw nieuwe grasmat. Een egaal grasveld is zowel voor de aanblik als voor het onderhoud van groot belang. Het egaliseren van de grond voor het leggen van graszoden is daarom een uitermate belangrijk proces. Dit kunt u het beste doen door het eerst grof te verdelen en egaliseren met behulp van een hark. Eventueel kunt u in deze stap ook toegevoegde meststoffen in harken. Vervolgens kunt u de grond verdichten, maar handiger is het grondoppervlak aan te drukken met een wals of een plank. Denk bij de aanleg bovendien ook goed na over de afwatering door rekening houden met het af laten vloeien van het gazon oppervlak. Dit kan langdurige waterplassen voorkomen. Nadat dit op een gelijkmatige manier is gedaan, kan de bovenste laag worden losgemaakt en waterpas gemaakt worden. Wanneer de grond droog is, maak deze dan eerst nat (het beste kan dit enkele dagen voor het leggen). Zo voorkomt u dat de graszoden aangelegd moeten worden in de natte modder.

Stap 2. Gazon; uitrollen, bewateren, vullen en aanleggen

graszoden leggen stap 4 graszoden leggen stap 5 graszoden leggen stap 6
Graszode uitrollen en grond bewateren

Voordat u de graszoden legt zorgt u er eerst voor dat u de grond vochtig maakt wanneer deze droog is. Het beste kunt u dit niet vlak voor het leggen maar een aantal dagen er voor doen. Nu de grond is geëgaliseerd en weer luchtig (1 á 2 cm) is los geharkt, kunnen de graszoden uitgerold worden. Leg deze hierna goed tegen elkaar aan.

Het leggen; begin met de langste rechte kant

U minimaliseert het snijverlies aan de overige zijden door de eerste lap zo dicht mogelijk langs de langste rechte kant te leggen. Druk bij het leggen de banen telkens even goed aan. Wanneer de graszoden niet loodrecht tegen elkaar aan kunnen worden gelegd, kunnen de graszoden met een scherpe schep of een gekarteld broodmes in de juiste vorm gesneden worden. Eventuele grasresten kunnen nat gehouden worden om gaten of later optredende oneffenheden mee te repareren. Hoewel er een uiterste inspanning is geweest om de graszoden strak tegen elkaar aan te leggen, blijven vaak kleine naden zichtbaar. Om ervoor te zorgen dat deze snel dichtgroeien door dwars groeiende wortels, kan het beste tuinaarde of potgrond in deze gaten worden gedaan. Dit is echter niet in alle gevallen noodzakelijk. Het aandrukken is belangrijk na het graszoden leggen. Wanneer het nieuwe gazon op de juiste plaats ligt, klop het dan met de achterkant van de schep na of gebruik hiervoor een graszodenwals. Beweeg daarbij schuin op de legrichting. Hierdoor krijgen uw graszoden een goede verbinding met de ondergrond.

Stap 3 Gazon leggen; onderhoud, bemesting en beluchten

graszoden leggen stap 7 graszoden leggen stap 8 graszoden leggen stap 9
Laat het gras niet verdrogen en daarom is direct water geven een pré. Hierna is het verstandig om uw gazon nat te houden tot deze aan de grond is gehecht. Na 7 á 10 dagen kan het gras voorzichtig gemaaid worden. De geadviseerde hoogte om het gras op te maaien is 4 cm. Tip van Topgazon: maai nooit uw grasmat te kort! Gras vormt namelijk vanaf het grondniveau en iets daar boven nieuwe groeipunten. Vanuit de puntjes loopt het gras uit en verdicht de grasmat zich. Als er heel kort wordt gemaaid, worden die groeipunten vernield en moeten er vanuit de wortels nieuwe worden gevormd. Dat kost het gras enorm veel energie terwijl de energievoorraad die de grasmat had met het afmaaien van het blad juist is afgenomen. Het resultaat is dat de grasmat verzwakt en onkruid, grasziekten en grasplagen de kans krijgen.

Nieuwe graszoden bemesting

Gedurende de groeiperiode (april tot en met augustus) kan het nieuwe gazon het beste bemest worden. Voor een mooie groene grasmat moet u het gazon zodanig bemesten dat er tweemaal per week gemaaid dient te worden. Een aangepaste bemesting is van groot belang voor een snelle en gelijkmatige kieming van het graszaad en voor een goede worteling en groei van het jonge gras. Topgazon biedt hiervoor een eigen plantenvoedingslijn aan. Door de organische en natuurlijke Active Green bemesting ongeveer eens in de 10 weken te gebruiken, blijft uw grasmat in optimale conditie.

Nieuwe graszoden beluchten

Daarnaast is het verstandig om het gazon regelmatig te beluchten, dit houdt in dat u de grasmat dient te perforeren met een hooivork. Zo krijgt de ondergrond een betere luchttoevoer. Het bemesten en bewateren van uw gazon dient ook regelmatig te gebeuren. Het best kunt u uw gazon in de avonduren bewateren. Zo voorkomt u dat het gras verschroeid door de hete (zomer)zon. Loop zo nu een dan eens over het gazon en haal overtollig onkruid er tussen uit. Dit zorgt ervoor dat grasziekten geen kans krijgen en u nog lange tijd kunt genieten van een supergezonde groene grasmat in uw tuin.

Download de handleiding graszoden leggen

Download hier de Handleiding graszoden leggen (pfd) document.