pH bodemtestpH bodemtest, een onmisbaar onderdeel van de voorbereiding

Een pH bodemtest is een onmisbaar onderdeel bij het vaststellen of de grond geschikt is voor het leggen van een gazon. Hoewel grassen bijna overal groeien is het erg van belang dat de ondergrond de juiste zuurgraad heeft. Wanneer gras geplant of aangelegd wordt zonder van te voren een goede pH bodemtest uit te voeren, kan dit (op termijn) nadelige gevolgen hebben. De uitgekozen grassoort moet namelijk concurreren met andere grassoorten of met onkruiden en in dit geval winnen die planten het die zich op de heersende zuurgraad het beste thuis voelen. Het is hierbij nuttig te vermelden dat een pH waarde van 7 in een pH bodemtest neutraal wordt genoemd. Alles beneden de 7 is zuur of kalkarme grond. Hogere waarden noemt men basisch of kalkrijk. U kunt ons vrijblijvend een grondmonster opsturen, zodat wij voor u kunnen analyseren hoe uw grond er voor staat.

Het belang van een pH bodemtest

Een vereiste voor een geslaagde aanleg van een gazon is een ideale zuurgraad (pH) van de bodem. Dit kan in de praktijk lastig zijn aangezien verschillende typen gras ook andere pH waarden nodig hebben om goed te gedijen. Het is dus eerst erg verstandig om in kaart te brengen wat de zuurgraad van de ondergrond is en of deze geschikt is voor het gewenste gazon. Een pH bodemtest is daarom een erg belangrijk onderdeel van een juiste voorbereiding voor het zaaien of (laten) leggen van een grasmat.

Problemen bij een te zure grondlaag

Door natuurlijke verzuring van gronden is de zuurgraad (pH) veelal te laag (= te zuur). Op een zure grond zullen de volgende problemen in het jonge gazon ontstaan:

  • remming van de opname van voedingsstoffen;
  • onvoldoende dichtgroeien van de graszode;
  • het versnelt ontstaan van mos groei;
  • schrale grasgroei en een gele graskleur.

pH bodemtest uitvoeren

De zuurgraad (pH-waarde) wordt verhoogd (hierdoor wordt de grond dus minder zuur) met gazonkalk. Daarnaast stimuleert dit het aanwezige bodemleven. Een gazonkalk met magnesium zorgt tevens voor een diep groene graskleur. U kunt de pH bodemtest zelf doen, uit laten voeren door een erkende hovenier of door ons laten verzorgen. Neem contact met ons op om u verder te helpen.